terug naar vorige scherm
AVG: Privacyverklaring R.K.H.V. Union (23 mei 2018)

Beste leden, medewerkers en vrijwilligers,

Goede borging van vertrouwelijke informatie en privacygevoelige gegevens is belangrijk en ook aan wettelijke regels gebonden.  Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie.

De Privacyverklaring, te vinden op onze website (www.unionhockey.nl -> Vereniging -> Privacy verklaring), is een belangrijk instrument om hier invulling aan te geven. Een onderdeel hiervan is dat iedere gebruiker van ons ledenadministratiesysteem LISA (zoals bijvoorbeeld bestuursleden, Jeugdcommissieleden, de Scheidsrechterscommissie en het Wedstrijdsecretariaat) een geheimhoudingsverklaring zal moeten ondertekenen.

Ook leden of vrijwilligers kunnen met AVG gevoelige informatie in aanraking komen. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om zomaar is een lijstje met e-mailadressen te delen met anderen waaronder bijvoorbeeld je teamgenoten. Wat nu daadwerkelijk wel en niet is toegestaan is erg afhankelijk van de situatie. Belangrijk is jezelf de vraag te stellen ‘Mag ik deze gegevens zomaar delen? Bij twijfel kan er contact opgenomen worden met [email protected]

Op het moment dat er inbreuk plaats vindt op de beveiliging van persoonsgegevens en het risico bestaat dat privacygevoelige informatie bij derden terecht komt, is er sprake van een datalek. Het is voor Union een verplichting datalekken te voorkomen. Het is dan ook van groot belang dat een datalek wordt gemeld zodat acties kunnen worden uitgezet, het lek te herstellen en in de toekomst te voorkomen. Een melding kunt u aangeven bij [email protected].

Het bestuur hoopt op uw medewerking met de uitrol van deze nieuwe AVG regelgeving.

Met vriendelijke groet,

Maud Pols-Van de Winckel

Namens het bestuur R.K.H.V. Union

 
 
23 mei 2018

Inloggen