Informatie coronavirusMbt het coronavirus volgt hockeyclub Union het advies van het RIVM, GGD en de KNHB.

Het meest actuele beleid is te vinden op www.knhb.nl. Ons wedstrijdsecretariaat of het bestuur verzorgt de communicatie richting de KNHB. 

 

 

Update 2 april 2020, 14.00 uur

De KNHB volgt sinds het begin van de coronacrisis de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van het ministerie van VWS/NOC*NSF. Op basis van de op 31 maart gecommuniceerde richtlijnen van de overheid en het RIVM heeft de KNHB daarom helaas moeten besluiten de wedstrijden in alle competities voor dit seizoen 2019-2020 wederom uit te stellen.

Competities

De periode waarin de competities alsnog op het veld beslecht kunnen worden in dit hockeyseizoen is – in beschikbare wedstrijddagen gemeten – niet groot meer. De KNHB onderzoekt nu wat de mogelijkheden zijn om de competitieswellicht op alternatieve manierenin mei/juni/juli af te ronden, dan wel andere alternatieve (competitie)formats voor een kortere periode op te zetten. Ons doel is om, wanneer de omstandigheden dat in de loop van mei zouden toelaten, het mogelijk te maken een aantal weken op de verenigingen te hockeyen. Op die manier willen we hockeyers en verenigingen alsnog een mooie periode vol hockey laten beleven. Daar zetten we nu onze energie, kennis en creativiteit op in. Zodra we de mogelijkheden concreet in kaart hebben, volgt een update aan alle verenigingen.

Op dit moment gaat het er echter vooral om er gezamenlijk voor te zorgen dat we de verspreiding van het coronavirus voorkomen en dat de mensen die zorg nodig hebben die zorg ook kunnen ontvangen. We rekenen daarom op het begrip van alle hockeyers en verenigingen en hopen dat iedereen richting de zomer alsnog met veel plezier op de verenigingen terecht kan.

Maatregelen verlengd tot en met 28 april

Voor de volledigheid wijzen we je er op dat alle eerder genomen maatregelen (bijvoorbeeld niet trainen en clubhuizen gesloten) van kracht blijven en verlengd zijn tot en met 28 april.

Voor de verenigingsfunctionarissen hebben we eenspeciale FAQopgesteld. Met specifieke vragen kunnen zij ook terecht bij hun accountmanager. Competitiegerelateerde vragen kun je sturen aan[email protected]of aan het districtskantoor. We vinden het belangrijk daarbij te benadrukken dat er op dit moment niet meer informatie beschikbaar is met betrekking tot het verloop van de Competitie 2019-2020 dan hierboven vermeld.

Vanzelfsprekend passen wij deze pagina aan wanneer de actualiteit daartoe aanleiding geeft


 

 

Lees Verder[naar de website]