hockey keepers

Elk team dat aan competitie deelneemt, heeft een keeper nodig. Dit is meestal een vaste keeper, maar bij de jongste jeugd staan spelers vaak bij toerbeurt op het doel. Zodoende maakt iedereen al vroeg kennis met het keepersvak. Bij Union vinden we het belangrijk dat keepers de mogelijkheid krijgen zich te kunnen ontwikkelen op hun eigen wijze en op hun eigen niveau. 

Wij hebben speciale keeperstrainingen.
Een goede keeperstraining is nodig om een keeper te ontwikkelen in zijn/haar keeperstaken en kwaliteiten. Bij Union is er een speciale keeperstraining voor alle keepers, vanaf de jongste jeugd tot en met de senioren. Bij de jongste jeugd ligt de nadruk op het enthousiasmeren en vanuit de basis leren keepen. Bij de C- en D-jeugd brengen we verdieping aan in technieken en tactieken en bij de A- en B-jeugd werken we aan een eigen keepersstijl. Deze kan tijdens de periode in de senioren verder ontwikkeld kan worden.

Voor elk team zijn er veilige keepersmaterialen beschikbaar.
Dit geldt voor teams met een vaste keeper, maar ook voor teams die gezamenlijk een tas beheren. Alle keepers/teams hebben een locker waar de keepersmaterialen opgeborgen kunnen worden. Als er problemen zijn met het materiaal kan er contact opgenomen worden met Bob Lemmen of Ewoud de Knecht.