Sportiviteit

Union is een vereniging waar gezelligheid en een gezonde ambitie samengaan met sportiviteit en respect. Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld. Om het hockey op en langs het veld leuk te houden.

We zijn sportief.
Bij Union én bij andere verenigingen. Spelen we thuis? Dan blinken we uit tijdens en ná de wedstrijd. Door een goede gastheer te zijn voor onze tegenstanders. Ook als we hebben verloren. Iedereen moet zich bij Union kunnen thuisvoelen. Tijdens wedstrijden wordt de tegenstander in woord en gebaar positief en sportief tegemoet getreden. Beslissingen van scheidsrechters worden geaccepteerd en niet openlijk bediscussieerd. Ook onze toeschouwers gedragen zich langs de lijn sportief. We moedigen onze teams luidruchtig aan en laten negatief commentaar achterwege. Trainers/coaches en teammanagers ondersteunen hun team met gedrevenheid en enthousiasme, maar respecteren de tegenstanders en de scheidsrechters. Ze gaan op een heldere, respectvolle en integere manier om met individuele spelers, het team en alle andere betrokkenen binnen de club.


Wij zijn trots op Union.
Op ons clubhuis. Op onze velden. Daarom ruimen we onze rommel op en gaan we zorgvuldig om met de spullen van onze club.

We hebben respect voor elkaar.
Ook in onze communicatie. Langs de lijn, in gesprekken en op de social media.

Spelers helpen elkaar.
Hockey is een teamsport. En ambitie is mooi. Natuurlijk moet je elkaar soms even wakker schudden. Of oppeppen. Maar altijd met het doel om samen te spelen. En om elkaar te helpen. Ook treden we tijdens de wedstrijd de tegenstander positief tegemoet.

We respecteren besluiten.
We accepteren beslissingen van scheidsrechters. En als we het oneens zijn met de scheidsrechter, dan vragen wij op een correcte manier om uitleg.We respecteren de besluiten van de coach en/of teammanager.

Onze scheidsrechters leiden wedstrijden fair en onpartijdig.
Zij zijn duidelijk in hun communicatie en gaan respectvol met de spelers en begeleiding om.