Contributie

Tarieven lidmaatschap Seizoen 2021 - 2022

  1. De hoogte van het inschrijfgeld is vastgesteld op € 66,50.
    Kinderen die zijn ingedeeld bij de Funkey zijn vrijgesteld van het betalen van inschrijfgeld.
  2. Het merendeel van de contributies wordt op basis van leeftijd vastgesteld. Er zijn daarnaast nog enkele categorieën met een eigen tarief.
  3. De automatische incasso gebeurt in twee termijnen, in september en februari.
  4. De automatische incasso is verplicht voor alle leden met uitzondering van degenen die bij invoering van de automatische incasso hebben aangegeven daar niet in te stemmen.
  5. Extra kosten voor betaling per factuur bedragen € 10.
Senioren, peildatum 1 oktober
Jeugd, peildatum 1 oktober
H en LG –hockey
Niet leeftijdgebonden
Zaalhockey

Starters
Bij aanmelding voor 15 februari geldt € 66,50 inschrijfgeld en volledige contributie. Indien na 15 februari begonnen wordt, geldt € 66,50 inschrijfgeld en het halve jaar contributie conform leeftijd. Vanaf 15 april wordt het inschrijfgeld volledig en de contributie pro-rata berekend.

Wijzigen uw persoonlijke gegevens?
Dan kunt u deze grotendeels zelf wijzigen na inloggen op de website met uw lidnummer (klik op Profiel en dan op Bewerk).Voor hulp kunt u altijd mailen naar [email protected].

* Opzeggingen voor het volgende seizoen dienen vóór 1 mei van het betreffende jaar via het formulier op de Union-website te zijn gedaan.Ook (selectie)spelers die het niet eens zijn met de teamindeling kunnen niet zonder financiële consequenties na 1 mei opzeggen.

** Bij te laat binnengekomen opzeggingen blijft de contributie voor het volgende seizoen in principe verschuldigd.

*** Ieder seizoen worden de tarieven geïndexeerd. Daarbij worden de richtlijnen voor indexatie van het CBS gevolgd.

**** Aan typefouten in bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.