terug naar vorige scherm
Scheidsrechterscursus junioren


 

We zijn weer bezig om een scheidsrechterscursus te organiseren.

 

Vandaag heb ik de A en B-jeugdleden die nog geen scheidsrechterskaart hebben, aangemeld bij Drillster. Zij ontvangen, als alles goed gaat, van Drillster de inlogcodes voor de e-learning.

 

Hoe gaat een en ander Wat betekent dat?

Voor het aanmelden van cursisten bij Drillster moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

In "Algemeen e-mail staat (alleen) het eigen, actuele emailadres van het lid;
Er staat maar 1 emailadres in "Algemeen e-mail”;
Andere emailadressen (van ouders/verzorgers) dienen in "Factuur / ouder e-mail” vermeld te worden.
Er mogen niet meerdere emailadres staan in "Algemeen e-mail”.

 

Bij een eerste inventarisatie is gebleken, dat er veel emailadressen niet goed in LISA staan:

Er staan regelmatig meerdere emailadressen vermeld onder "Algemeen e-mail”;
Vaak is alleen het emailadres van een ouder of verzorger bekend;
Het emailadres van het betrokken lid staat niet onder "Algemeen e-mail”, maar onder "Factuur / ouder e-mail”.

 

Om de inlogcodes te sturen naar de cursisten is het noodzakelijk dat het juiste emailadres in LISA onder "Algemeen e-mail” vermeld staat.

Bij aanmelding voor Drillster (e-learning scheidsrechterscursus) wordt alleen een email naar "Algemeen e-mail” gestuurd. 

Als dit emailadres niet bij de cursist hoort, of als er meerdere emailaccounts vermeld zijn, ontvangt hij/zij geen inlogcodes en kan dus de e-learning niet volgen.

 

Ik verzoek dan ook alle (jeugd)leden en met name de A/B-jeugd te controleren of hun eigen emailadres in LISA staat.

 

Als niet het goede emailadres vermeld staat kan dat in LISA worden aangepast. 

Log daarvoor in op de Union site en ga naar "Profiel”

Via "Bewerken” kun je dan je emailadres vermelden bij "Algemeen e-mail”.

Zorg ervoor dat je daar je eigen emailadres invult

 

Het emailadres van je ouders kun je vermelden onder "Factuur / ouder e-mail”.

 

Speel je in de A- of B-jeugd en heb je het "Algemeen e-mail” gewijzigd of ingevoerd, stuur dan een email naar [email protected]

 

Het is mogelijk dat de inlogcodes in de SPAM-folder terecht komen. Kijk daar dus ook even naar.

 

De opleidingscommissie

 
 
11 oktober 2018

Inloggen