terug naar vorige scherm
Union start pilot met MC2

We starten een pilot met MC2. Dit team wordt komend seizoen een echt opleidingsteam. Dit betekent dat MC2 net zo vaak gaat trainen als het eerstelijnsteam MC1.

Toegewezen coach
Ook krijgt MC2 een coach toegewezen vanuit Union. We begeleiden deze coach vanuit de technische staf. Hierdoor kunnen we ook bij MC2 extra aandacht aan de tactische en technische begeleiding besteden. 

Kwaliteitsverschil tussen eerste en tweede team
De belangrijkste reden is dat we vinden dat er de afgelopen jaren een te groot verschil in kwaliteit ontstaat tussen de eerstelijnsteams en de tweede teams. Dat heeft enkele nadelen gehad. Onder andere voor de doorstroming van de speelsters van het tweede team naar het selectieteam. Dat willen we veranderen. Daarom starten we dit seizoen met deze pilot.

Evaluatie
We evalueren het resultaat aan het eind van het seizoen. We kijken dan wat de pilot heeft opgeleverd. Of de speelsters er blij mee zijn en of de speelsters uit het tweede team makkelijker kunnen aanhaken bij het eerste team. Als de pilot positief uitvalt, kijken we of we ook in de andere lagen deze stap zetten.
 
 
1 juli 2019

Inloggen